Wizja i misja

Forest Therapy Hub (FTHub) to międzynarodowy zespół specjalistów, który oferuje wyjątkowe i innowacyjne programy kształcenia w oparciu o bogate doświadczenie zawodowe oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy naukowej.

Nasza wizja

Wspieranie jednostek i profesjonalistów na całym świecie poprzez edukację z zakresu zdrowia ekologicznego, kontakt z naturą, szacunek dla różnorodności, działania społeczne i współpracujące badania, kształtujące Zdrowie Planety.

Nasza misja

Mobilizowanie i przewodzenie interdyscyplinarnemu dziedzictwu edukacji zielonego zdrowia i dobrostanu zakorzenionemu w naturze i nauce. Wspieranie przywództwa interdyscyplinarnego, poszanowanie różnorodności, stymulowanie działań społecznych i napędzających postęp oparty na badaniach dla Zdrowia Planety.

Elementy naszej misji

Nasze cele

Opracowanie i wdrażanie programów szkoleniowych, które znajdą zastosowanie w codziennej pracy uczestników naszych szkoleń, reprezentujących takie dziedziny zawodowe jak ekoturystyka, działania prozdrowotne, coaching, opieka społeczna i edukacja, terapia zajęciowa, profilaktyka zdrowia, leczenie kliniczne.

Tworzenie, analizowanie i wzmacnianie modeli interwencji opartych na kontakcie z przyrodą skierowanych do konkretnych grup.

Budowanie międzynarodowej sieci specjalistów, która umożliwi dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz wspieranie lokalnych tradycji.

Shopping Cart
Scroll to Top