Polityka płatności

FTHub Certyfikowany Przewodnik Kąpieli Leśnych

 • Płatność w całości przy rejestracji: 1.360 €
 • Płatność w 3 ratach:
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości 50 € zawartą w pierwszej płatności.
  • Całość z dopłatą: 1.410 €.
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 503 €.
  • Reszta: 907 €, płatna w dwóch ratach po 453,5 € w ciągu dwóch miesięcy.

FTHub Certyfikowany Praktyk Terapii Lasem

 • Płatność w całości przy rejestracji: 1.960 €
 • Płatność w 3 ratach:
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości 50 € zawartą w pierwszej płatności.
  • Całość z dopłatą: 2.010 €.
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 703 €.
  • Reszta: 1.307 €, płatna w dwóch ratach po 653,5 € w ciągu dwóch miesięcy.
 • Płatność w 6 ratach:
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości 120 € zawartą w pierwszej płatności.
  • Całość z dopłatą: 2.080 €.
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 700 €.
  • Reszta: 1.380 €, płatna w pięciu ratach po 276 € w ciągu pięciu miesięcy.

Brak uczestnictwa w programie nie wyklucza prawa Forest Therapy Hub do żądania zapłaty w pełnej wysokości, jeśli Uczestnik zdecyduje się na taki krok.

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze

 • Płatność musi zostać uiszczona w chwili rejestracji.

 

Zasady zwrotu opłat i anulowania rejestracji

Rezygnacja przez Uczestnika ze szkoleń i kursów online FTHUb:

 • Uczestnicy mają prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po zakupie i pod warunkiem, że nie mieli dostępu do treści programowych.
 • Po uzyskaniu przez Uczestnika dostępu do treści programowych, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

Rezygnacja przez Uczestnika z wydarzeń stacjonarnych „FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze”:

 • Do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie przyznany pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 100 € na koszty administracyjne.
 • W czasie krótszym niż dwa miesiące do rozpoczęcia wydarzenia przyznany zostanie 50% zwrot kosztów.
 • W przypadku rejestracji na wydarzenia przeznaczone wyłącznie dla przewodników i profesjonalistów a prowadzone przez osoby spoza sieci, automatycznie dokonany zostanie pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 60 € na koszty administracyjne.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora, tj. Forest Therapy Hub, wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Otrzymają zwrot kosztów lub propozycję nowych terminów przeprowadzenia kursu.

Forest Therapy Hub zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji wybranych aktywności w następujących przypadkach:

 • Niewystarczająca liczba uczestników niezbędnych do wykonania aktywności. Forest Therapy Hub może odwołać programy do miesiąca przed ich rozpoczęciem;
 • Złe warunki pogodowe, uniemożlliwiające przeprowadzenie zaplanowanych aktywności;
 • Nie spełnione są minimalne środki bezpieczeństwa;
 • Inne czynniki, które uniemożliwiają przeprowadzenie aktywności (pożar, silne wiatry, łamiące się drzewa itp.).

W przypadku odwołania zajęć, Uczestnikom nie przysługuje roszczenie o zwrot wydatków osobistych poniesionych w związku z odwołaniem zajęć, takich jak m.in. koszty transportu i zakwaterowania.

W przypadku kiedy uczestnik nie pojawi się w wyznaczonym dniu, czasie i miejscu bez wcześniejszego anulowania lub zmiany termin udziału zgodnie z powyższym opisem, traci on wszystkie prawa przysługujące w ramach aktywności, łącznie z prawem udziału w innych aktywnościach i prawem do zwrotu kosztów.

 

Pełna treść Warunków Ogólnych jest tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top