Polityka płatności

Płatność musi zostać uiszczona w chwili rejestracji.

Zasady zwrotu kosztów i anulowania zamówienia

Rezygnacja przez Uczestnika ze szkoleń i kursów online:

  • Po uzyskaniu przez Uczestnika dostępu do treści programowych, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

Rezygnacja przez Uczestnika z wydarzeń stacjonarnych:

  • Do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie przyznany pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 100 EUR na koszty administracyjne.
  • W czasie krótszym niż dwa miesiące do rozpoczęcia wydarzenia przyznany zostanie 50% zwrot kosztów.
  • W przypadku rejestracji na wydarzenia przeznaczone wyłącznie dla przewodników i profesjonalistów a prowadzone przez osoby spoza sieci, automatycznie dokonany zostanie pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 60 EUR na koszty administracyjne.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora, tj. Forest Therapy Hub, wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Otrzymają zwrot kosztów lub propozycję nowych terminów przeprowadzenia kursu.

Forest Therapy Hub zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji wybranych aktywności w następujących przypadkach:

  • Niewystarczająca liczba uczestników niezbędnych do wykonania aktywności. Forest Therapy Hub może odwołać programy do miesiąca przed ich rozpoczęciem;
  • Złe warunki pogodowe, uniemożlliwiające przeprowadzenie zaplanowanych aktywności;
  • Nie spełnione są minimalne środki bezpieczeństwa;
  • Inne czynniki, które uniemożliwiają przeprowadzenie aktywności (pożar, silne wiatry, łamiące się drzewa itp.).

W przypadku kiedy uczestnik nie pojawi się w wyznaczonym dniu, czasie i miejscu bez wcześniejszego anulowania lub zmiany termin udziału zgodnie z powyższym opisem, traci on wszystkie prawa przysługujące w ramach aktywności, łącznie z prawem udziału w innych aktywnościach i prawem do zwrotu kosztów.

Pełna treść Warunków Ogólnych jest tutaj.

Shopping Cart
Przewiń do góry