Polityka płatności | Opcje płatności

FTHub CERTYFIKOWANY PRZEWODNIK KĄPIELI LEŚNYCH

 • Pojedyncza płatność (przy rejestracji): 1.460 €
 • Płatność w 3 ratach
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości: 60 €
  • Całość: 1.520 €
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 620 €
  • Reszta: płatna w dwóch ratach po 450 € w ciągu dwóch miesięcy (900 €)

FTHub CERTYFIKOWANY PRAKTYK TERAPII LASEM

 • Pojedyncza płatność (przy rejestracji): 2.100 €
 • Płatność w 3 ratach
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości: 60 €
  • Całość: 2.160 €
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 860 €
  • Reszta: płatna w dwóch ratach po 650 € w ciągu dwóch miesięcy (1.300 €)
 • Płatność w 6 ratach
  • Wiąże się z dopłatą w wysokości: 120 €
  • Całość: 2.220 €
  • Pierwsza płatność przy rejestracji: 860 €
  • Reszta: płatna w pięciu ratach po 272 € w ciągu pięciu miesięcy (1.360 €)

INNE FORMACJE: płatność musi zostać uiszczona w chwili rejestracji.

Jeśli zdecydujesz się na płatność w ratach:

 • Płatności miesięczne są dokonywane w tym samym dniu co pierwsza płatność i będą pobierane automatycznie przy użyciu danych karty podanych przy pierwszej płatności.
 • Jeśli kolejne raty muszą być opłacane ręcznie po nieudanym automatycznym obciążeniu karty, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości EUR 56 / USD 60.

Brak uczestnictwa w programie nie wyklucza prawa Forest Therapy Hub do żądania zapłaty w pełnej wysokości, jeśli Uczestnik zdecyduje się na taki krok.

Polityka płatności | Metoda płatności

Płatność będzie dokonywana kartą kredytową (Visa, MasterCard lub American Express), a uczestnik musi podać aktualne dane bankowe niezbędne do tego celu (numer karty, nazwisko i imię posiadacza karty, data ważności i kod bezpieczeństwa).

Kwoty i daty obciążeń są określone w niniejszej polityce płatności. Terminy płatności: comiesięczne płatności należy uiścić w tym samym dniu co pierwsza płatność, a obciążenie zostanie automatycznie przeprowadzone przy użyciu danych karty podanych przy pierwszej płatności.

W płatności zawarte są stosowne podatki.

Jeżeli Forest Therapy Hub nie będzie w stanie pobrać płatności za pomocą wybranej metody płatności w terminie spłaty raty, może tymczasowo zawiesić dostęp do zajęć do czasu pobrania płatności. Jeśli Forest Therapy Hub nie będzie w stanie pobrać płatności, uczestnictwo w szkoleniu zostanie anulowane.

Wszystkie informacje, które uczestnik przekazuje w tym celu, są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do bramki płatności. Forest Therapy Hub nie przechowuje żadnych tych danych, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji uczestnika.

Zasady zwrotu opłat i anulowania rejestracji

Rezygnacja przez Uczestnika ze szkoleń i kursów online FTHub:

 • Uczestnicy mają prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po zakupie i pod warunkiem, że nie mieli dostępu do treści programowych.
 • Po uzyskaniu przez Uczestnika dostępu do treści programowych, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

Rezygnacja przez Uczestnika z wydarzeń stacjonarnych „FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze”:

 • Do trzech miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie przyznany pełen zwrot kosztów, z potrąceniem 100 € na koszty administracyjne.
 • W czasie krótszym niż trzy miesiące do rozpoczęcia wydarzenia przyznany zostanie 50% zwrot kosztów.
 • Mniej niż 1 miesiąc przed wydarzeniem: nie przysługuje prawo do zwrotu jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Uczestnika. Uczestnicy mogą zwrócić się do organizatora z pisemną prośbą o przeniesienie całej wpłaconej kwoty na przyszłe wydarzenie – FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze. Przeniesienie to musi zostać wykorzystane w ciągu półtora roku od daty pierwotnego wydarzenia.
 • W przypadku rejestracji na wydarzenia przeznaczone wyłącznie dla przewodników i profesjonalistów a prowadzone przez osoby spoza sieci, automatycznie dokonany zostanie pełny zwrot kosztów, z potrąceniem 60 € na koszty administracyjne.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora, tj. Forest Therapy Hub, wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Otrzymają zwrot kosztów lub propozycję nowych terminów przeprowadzenia kursu.

Forest Therapy Hub zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji wybranych aktywności w następujących przypadkach:

 • Niewystarczająca liczba uczestników niezbędnych do wykonania aktywności. Forest Therapy Hub może odwołać programy do miesiąca przed ich rozpoczęciem;
 • Złe warunki pogodowe, uniemożliwiające przeprowadzenie zaplanowanych aktywności;
 • Nie spełnione są minimalne środki bezpieczeństwa;
 • Inne czynniki, które uniemożliwiają przeprowadzenie aktywności (pożar, silne wiatry, łamiące się drzewa itp.).

W przypadku odwołania zajęć, Uczestnikom nie przysługuje roszczenie o zwrot wydatków osobistych poniesionych w związku z odwołaniem zajęć, takich jak m.in. koszty transportu i zakwaterowania.

W przypadku kiedy uczestnik nie pojawi się w wyznaczonym dniu, czasie i miejscu bez wcześniejszego anulowania lub zmiany termin udziału zgodnie z powyższym opisem, traci on wszystkie prawa przysługujące w ramach aktywności, łącznie z prawem udziału w innych aktywnościach i prawem do zwrotu kosztów.

 

Pełna treść Warunków Ogólnych jest tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top