Projekty ratujące planetę

Angażujemy się w działania ratujące naszą planetę: Planetary Emergency oraz Climate Emergency ponieważ wierzymy, iż ludzie będą zdrowi jedynie wówczas kiedy będą żyć na zdrowej planecie. Oprócz nauczania o ekologicznej odpowiedzialności, podczas szkoleń Kąpieli Leśnych i Terapii Lasem, dajemy również dobry przykład jako organizacja; chronimy i odtwarzamy lasy. Wierzymy iż, żeby naprawdę coś zmienić na świecie, trzeba ruszyć się zza biurka!

Niektóre z naszych działań dla zdrowszej planety:

Damaged forest ecosystem restoration

Damaged forest ecosystem restoration

Country: Italy

Location: Fiemme Valley and others

Organisation: WOWnature / Etifor

Action: Growth and maintenance of 4 trees for each participant in FTHub training in Italy. Purchase and planting of young trees and their maintenance for 3 years starting from the planting day.

When: 2021 and onwards

Funding: EUR 24 per tree

Read more here.

Ecosystem restoration and biodiversity conservation

Charcas de Biodiversidad, Ecoherencia

Ecosystem restoration and Biodiversity Conservation

Country: Spain

Location: Castellar de Santiago (Ciudad Real)

Organisation: Ecoherencia

Action: Construction of water points and ponds for amphibians and other fauna species in an agricultural farm. Maintenance and improvement of the ponds; replacement of auxiliary plants; placement of insect hotels and nests for birds; structural maintenance of the pond itself and placement of fences.

When: 2021-2022

Funding: EUR 2000

Read more here.

Shopping Cart
Scroll to Top