Horizon Project

Horizon Europe finansuje projekt Naturelab

The Forest Therapy Hub z radością informuje, że projekt NATURELAB został sfinansowany przez Horizon Action Grant Budget-based. Horizon Europe jest flagowym programem Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji, częścią wieloletnich ram finansowych UE (MFF) z budżetem 95,5 mld euro. Naturelab otrzymał maksymalną kwalifikację (15/15).

NATURELAB przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności, promowania i wykorzystania zielonych i niebieskich przestrzeni jako źródeł opieki zdrowotnej. Projekt będzie  badał korzyści płynące z terapii opartych na naturze, dostosowanych do populacji o różnych potrzebach w celu promowania dobrego samopoczucia i wspierania profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Projekt zakłada również spełnienie wymogu  reprezentatywnych prób płci, wieku i statusu społeczno-ekonomicznego w każdej organizacji oraz w samym projekcie. 

Konsorcjum projektu NATURELAB tworzy 13 podmiotów, w skład których wchodzą ośrodki badawcze, uniwersytety, szpitale, gminy, organizacje pozarządowe i firmy prywatne z Portugalii, Holandii, Niemiec, Grecji, Peru i Wielkiej Brytanii. FTHub jest zadowolone z faktu, że połowa komitetu naukowego NATURELAB to  profesjonaliści związani z FTHub.

FTHub będzie prowadzić pakiet roboczy „Projektowanie, wdrażanie i ocena terapii opartych na naturze”. Pakiet ten polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu i ocenie specjalnie zaprojektowanych programów terapeutycznych opartych na naturze w celu znacznej poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników biorących udział w tych programach w różnych lokalizacjach geograficznych i warunkach zdrowotnych.

Cele pakietu roboczego to ustanowienie i zatwierdzenie metodologii, struktury i komponentów dla portfela programów strukturalnych terapii opartej na naturze oraz określenie protokołu wymagań formalnych praktyk opartych na naturze, rekrutacji i szkolenia w celu przeprowadzenia interwencji w NATURELAB i nadzorowania ich replikacji. Programy oparte na naturze i lasach będą oparte na najnowszej metodologii i ekspertyzie Forest Therapy Hub oraz ekspertyzie ogrodnictwa terapeutycznego partnerów z Peru.

W ramach projektu zostanie wdrożona metoda FTHub oraz Model Plynnych Interacji dla Kąpieli Leśnych i Terapii Lasem, a także przeprowadzone zostaną badania. Projekt przewiduje przeszkolenie 600 specjalistów oraz realizację projektów pilotażowych na 4000 osób i konkretnych grup odbiorców.

FTHub współprowadzi pakiet roboczy, prowadzony przez niemieckich partnerów: „Ocena i wybór terenów zielonych z potencjałem do poprawy zdrowia i programu wellbeingu”. Oznacza to wsparcie w ustalaniu kluczowych wskaźników warunków naturalnych i cech infrastruktury, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie, ocenę ekosystemów i wspieranie integracji terapii opartych na naturze i korzyści kosztowych dla zdrowia w zakresie poprawy i ochrony obszarów przyrodniczych.

Ponad 25 międzynarodowych konsorcjów utworzonych przez wiodące organizacje, uniwersytety i ośrodki badawcze z Europy, Ameryki i Azji przedstawiło swoje propozycje.Tylko 3 zostały sfinansowane. NATURELAB został dofinansowany kwotą około 6 milionów euro (około 6 milionów dolarów). Znajduje się on w fazie przygotowywania umowy o dofinansowanie, a planowany termin uruchomienia to połowa 2023 r.

Forest Therapy<br> Hub

Forest Therapy
Hub

Shopping Cart
Scroll to Top