Dlaczego warto dołączyć do szkolenia Forest Therapy Hub?

Dowody naukowe i profesjonalne doświadczenie zastosowane w praktyce.
Metoda i model zatwierdzone przez wiodących międzynarodowych ekspertów:

Wydobądź swoje najlepsze jakości przy wsparciu inspirujących liderów branży

Od pierwszego dnia wdrażaj poznane metodologie i techniki

Międzynarodowe środowisko

Ucz się z uznanymi, doświadczonymi polskimi oraz międzynarodowymi trenerami.

Szkolenie z lokalnym doświadczeniem i międzynarodowym prestiżem.

Zdemokratyzowane + elastyczne, jakościowe szkolenie w zakresie zdrowia i wellbeingu oparte na kontakcie z naturą.

Jak wygląda szkolenie FTHub?

1 – ZDOBĄDŹ SWÓJ CERTYFIKAT DZIĘKI
SZKOLENIU FTHub ONLINE

2 – WZBOGAĆ SWÓJ WARSZTAT W CZASIE
3-DNIOWEGO POGŁĘBIONEGO STACJONARNEGO SZKOLENIA

Udział w 3-dniowym pogłębionym stacjonarnym szkoleniu w naturze nie jest wymagany do uzyskania certyfikatu.

Szkolenie online
FTHub CERTYFIKOWANY Praktyk Terapii Lasem

Zacznij kiedy chcesz, stwórz swój własny kalendarz szkolenia, wybierz dni i godziny zajęć na żywo oraz taki rodzaj interakcji grupowej z trenerami, jaki najbardziej Ci odpowiada.
Obowiązują miesięczne limity przyjęć. Zapisy będą otwarte do momentu ich wypełnienia.

Holistyczne podejście do zdrowia

Szkolenie, które daje holistyczne spojrzenie na zdrowie, w czasie którego poznasz metodologie i techniki do włączenia w interwencje.

Podwójny certyfikat

Dzięki temu szkoleniu uzyskasz podwójny certyfikat: FTHub Certyfikowany Przewodnik Kąpieli Leśnych oraz FTHub Certyfikowany Praktyk Terapii Lasem.

24 tygodnie (220 godzin)

Szacowany czas na realizację programu

fthub terapia de bosque
Play Video about fthub terapia de bosque

W Twoim tempie

Weź udział w dowolnej liczbie sesji na żywo, wybierając z dostępnych godzin.

Z ilu sesji na żywo składa się szkolenie?

Oprócz spotkań grupowych w języku polskim, wszyscy uczestnicy mają dostęp do tych spotkań w języku angielskim (dostępne harmonogramy znajdują się na stronie angielskiej).

Kalendarz szkolenia

Zasoby

1.960 €

Dostępne opcje:
CAŁOŚĆ | 3 RATY | 6 RAT

EUR, €
 • EUR, €
 • USD, $
FOX v.1.4.0
1.960 

Dzięki temu szkoleniu będziesz w stanie:

 • Doradzać pracownikom służby zdrowia w zakresie integracji technik opartych na kontakcie z naturą z interwencjami.
 • Korzystać z bezpośredniego dostępu do wiedzy zdobytej w ponad 20 projektach pilotażowych z różnymi populacjami na różnych etapach cyklu życia.
 • Zintegrować techniki oparte na kontakcie z naturą ze swoim wcześniejszym doświadczeniem w interwencjach klinicznych.
 • Odkryć holistyczną wizję zdrowia, która pozwala zaoferować integracyjną propozycję w alternatywnym środowisku.
 • Doradzać w zakresie integracji praktyk związanych z naturą w codziennym życiu, aby stymulować rozwój zdrowego stylu życia.
 • Projektować i wdrażać Plany poprawy zdrowia w oparciu o kontakt z naturą.
 • Planować różne sekwencje aktywności pogłębiających kontakt z naturą.
 • Stosować Model FTHub i Model Płynnych Interakcji do promocji połączenia z naturą w oparciu o teoretyczne zasady interakcji człowieka z naturą, dowody naukowe i ramy koncepcyjne Zdrowia Planety.
 • Wprowadzić nowe umiejętności do swojej pracy zawodowej i pozostać w czołówce komplementarnych terapeutycznych praktyk zdrowotnych.
 • Rozwinąć swoją ofertę o warsztaty eko-turystyczne wspierające dobrostan i oparte na kontakcie z naturą.
 • Inicjować zmiany dzięki integracji wiedzy, szkoleń i rozwoju kluczowych kompetencji, wykorzystując metodę FTHub.

W czasie tego szkolenia nauczysz się:

Zawartość programu

FTHub Certyfikowany Praktyk Terapii Lasem- szkolenie online, łączy treści teoretyczne z praktycznymi doświadczeniami. Treści są rozłożone na 14 modułów po 4 części każdy. Każda część to około 4-6 minut czytania. Zawiera także filmy, dodatkowe treści i ćwiczeniami w celu dalszego zrozumienia i integracji treści.

 • Zasady zdrowia i ich praktyczne zastosowanie.
 • Zdrowie planety: zasady zdrowia i jego uwarunkowania.
 • Kryteria wyboru ścieżek w zależności od środowiska naturalnego, jak środowiska morskie i rzeki, lasy, pustynie i parki miejskie.
 • Analiza ryzyka w celu stworzenia bezpiecznego środowiska dla uczestników.
 • Techniki zarządzania grupą i facylitacji dynamiki wspierającej doświadczenia uczestników.
 • Metody i umiejętności skutecznej komunikacji z uczestnikami.
 • Zmysłowe składniki połączenia.
 • Praktyczne umiejętności pozwalające na optymalne zmysłowe doświadczenie połączenia z naturą.
 • Ramy teoretyczne dla Sekwencji Aktywności Spaceru FTHub.
 • Sekwencja Aktywności Spaceru FTHub.
 • Model Płynnych Interakcji: inspiracje teoretyczne
 • Model Płynnych Interakcji: struktura modelu i podstawy naukowe oraz tematy do projektowania aktywności opartych na kontakcie z naturą.
 • Od teorii i nauki do praktyki: jak zastosować teoretyczne podstawy do projektowania aktywności opartych na kontakcie z naturą.
 • Koncepcja i projektowanie planu poprawy zdrowia w oparciu o kontakt z naturą.
 • Integracja praktyk związanych ze zdrowiem i wellbeingiem w ramach społecznych i zielonych recept.
 • Podstawy medycyny leśnej: praktyczna integracja głównych korzyści płynących z natury dla zdrowia człowieka.
 • Naukowe podstawy i techniki służące wzmocnieniu twojego połączenia z naturą oraz wspieraniu uczestników spacerów.
 • Arteterapia: praktyczne zastosowanie w Kąpieli Leśnej.
 • Podstawowe elementy organizacyjnych i emocjonalnych doświadczeń opartych na kontakcie z naturą.
 • Wiedza na temat ekosystemów i różnorodności oraz ich wpływu na dobrostan człowieka.
 • Etapy i elementy, które należy rozważyć przy projektowaniu interwencji Terapii Lasem.
 • Model cyklu życia i znaczenie Modelu Płynnych Interakcji (LIM) w projektowaniu odpowiednich interwencji.
 • Grupy o szczególnych potrzeby: populacje wrażliwe oraz oparte o badania naukowe sposoby, w jaki Terapia Lasem może łagodzić zaburzenia zdrowia psychicznego.
 • Program interwencji Terapii Lasem FTHub.
 • Zoperacjonalizowane interwencje Terapii Lasem oparte na 20 pilotażowych projektach badawczych.
 • Programy z zaleceniami interwencji w podziale na cykle życia i konkretne populacje według metody FTHub.
 • Rozwój osobistych umiejętności i zasobów wspierających integrację doświadczeń.
 • Sztuka ekspresyjna w naturze w interwencjach Terapii Lasem.
 • Ocena interwencji i skale.

Bibliografia programu

FTHub Certyfikowane Szkolenie Praktyka Terapii Lasem online jest oparte na ponad 340 referencjach i artykułach naukowych.

Praktyka

 1. Ćwiczenia do samodzielnego przeprowadzenia: służą one jako praktyczne narzędzia do włączenia w twoją praktykę zawodową oraz jako praktyka autorefleksyjna do internalizacji poznanych pojęć.
 2. Przeprowadzenie dwóch Kąpieli Leśnych: wspieranie integracji technik i rozwoju umiejętności praktycznego zastosowania dowodów naukowych w zakresie zdrowia, wellbeingu i połączenia z naturą.
 3. Zaprojektowanie planu poprawy zdrowia w oparciu o kontakt z naturą: integracja wiedzy teoretycznej i kroków potrzebnych do zaprojektowania planu oraz do wdrożenia go jako warsztatu lub retreatu.
 4. Zaprojektowanie interwencji oparte na kontakcie z naturą zgodnie ze zoperacjonalizowanym programem interwencji FTHub, opartym na metodzie FTHub.

Wymogiem certyfikacyjnym jest ukończenie następujących szkoleń:

 • „Pierwsza Pomoc” lub „Pierwsza pomoc w naturze” (nie wliczone w opłatę za szkolenie).
 • „Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego” (wliczone w opłatę za szkolenie).
 • Możesz wziąć te kursy podczas swojego szkolenia w FTHub.
EUR, €
 • EUR, €
 • USD, $
FOX v.1.4.0
1.960 

1.960 €

Dostępne opcje:
CAŁOŚĆ | 3 RATY | 6 RAT

Wydobądź swoje najlepsze jakości przy wsparciu inspirujących liderów branży

Interdyscyplinarny i wielokulturowy zespół doświadczonych trenerów i czołowych międzynarodowych ekspertów w poszczególnych obszarach wiedzy, z którymi poznasz techniki i metodykę Kąpieli Leśnych i Terapii Lasem, Metodę FTHub i Model Płynnych Interakcji (LIM).

Marta Grabowska

Trenerka

Polska

Monika Uklejewska

Trenerka

Polska

Magdalena Kidoń

Trenerka

Polska

Rita Nunes da Ponte

Lic. Chemii | Art-terapeuta

Portugalia

Leticia Ortega

Doktorat z wyróżnieniem z Biologii | LL.B. | BBA | B.Sc.Bio | B.Sc.Env

Hiszpania

Nevin Harper

Doktor | RCC | Eko-terapeuta

Kanada

Marta Ayats

Kierowniczka szkoleń

Hiszpania

Alex Gesse

Dyrektor Zarządzający

Hiszpania

Pedro Trindade

Kierownik szkoleń

Portugalia

Emma Sánchez

Trenerka

Kolumbia

Wykłady

Dożywotni dostęp do wykładów prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów, uznane autorytety w swoich dziedzinach związanych z naturą, zdrowiem i wellbeingiem.

Dr Gerhard Tucek

FH-Prof. Priv.-Doz. Mag.

Austria

Dr Kirsten McEwan

Doktor Psychologii | Psycholog badawczy na Uniw. w Derby

Wielka Brytania

Tanya Ginwala

Mgr psychologii | Edukator doświadczalny | Eko-terapeuta

Indie

Nevin Harper

Doktor | RCC | Eko-terapeuta

Kanada

Dr María Guadalupe Garibay Chávez

Mgr Psych. | Dr. Psych. | Prof. naukowy na Uniw. w Guadalajara

Meksyk

Daniela Silva-Rodríguez Bonazzi

Terapeutka Ogrodem

Peru
 • Kąpiele leśne dla dzieci i młodzieży: jak zabawa sensoryczna i kreatywność mogą wspierać połączenie z naturą.
 • Ocena gotowości i tożsamości ekologicznej klienta do interwencji w ramach Terapii Lasem.
 • Regulacja emocjonalna w naturze.
 • Poszerzanie dostępności: czy Kąpiele Leśne mogą być zaadaptowane w sytuacji utrudnionej dostępności?
 • Kąpiele leśne dla osób w trudnej sytuacji.
 • Ogrodnictwo dla stymulacji sensorycznej.
 • Inne…

Dlaczego warto uczyć się Terapii Lasem w Forest Therapy Hub?

Biorąc udział w tym szkoleniu, zyskujesz dwa certyfikaty:
FTHub Certyfikowany Przewodnik Kąpieli Leśnych oraz FTHub Certyfikowany Praktyk Terapii Lasem.

Bierzesz udział w wysokiej jakości programie szkoleniowym opracowanym przez międzynarodowych ekspertów, dostosowanym do różnych kontekstów kulturowych i dostępnym w twoim języku.

Szkolenie, interwencje oraz warsztaty są tak zaprojektowane aby dostarczać kompetencje wspierające twój rozwój zawodowy.

Zyskujesz praktyczne doświadczenie pracy z trenerami i specjalistami skupionymi na konkretnych obszarach i posiadającymi doświadczenie w integrowaniu opieki zdrowotnej i interwencji dla różnych typów odbiorców (m.in. w różnych miejscach pracy czy pomocy medycznej).

Wykorzystujesz różne umiejętności do prowadzenia spacerów w zróżnicowanych środowiskach naturalnych, takich jak plaże i rzeki, lasy, pustynie czy parki miejskie.

Co mówią nasi studenci?

WhatsApp Image 2022-12-02 at 15.19.21 (1)
Odtwórz wideo
Aqui va el nombre y profesión
WhatsApp Image 2022-12-02 at 15.19.21
Odtwórz wideo
Aqui va el nombre y profesión
CLARE CULLEN
Play Video about CLARE CULLEN
CARMEN OK
Odtwórz wideo

Kto najczęściej uczestniczy w naszym szkoleniu?

 • Pracownicy służby zdrowia poszukujący aktualnej wiedzy naukowej, na podstawie której mogą świadomie zalecać kontakt z naturą.
 • Specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy dążą do włączenia technik i umiejętności do swojej praktyki klinicznej, oferując integracyjną propozycję w alternatywnym środowisku.
 • Przewodnicy ekoturystyczni, specjaliści od wellbeingu (mindfulness, joga itp.) oraz liderzy szkół leśnych, którzy chcą włączyć nowe praktyki do swojej oferty.
 • Edukatorzy, pracownicy społeczni i terapeuci zajęciowi poszukujący nowych środowisk terapeutycznych, które wzmacniają zdrowe więzi międzyludzkie, promują integrację i zwiększają funkcjonalną niezależność.
 • Również osoby, które poszukują nowych ścieżek zawodowych o zróżnicowanych celach.
EUR, €
 • EUR, €
 • USD, $
FOX v.1.4.0
1.960 

1.960 €

Dostępne opcje:
CAŁOŚĆ | 3 RATY | 6 RAT

FTHub 3-DNIOWE POGŁĘBIONE SZKOLENIE STACJONARNE W NATURZE - PO POLSKU

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Polska, Urle

420 

FTHub 3-DNIOWE POGŁĘBIONE SZKOLENIE STACJONARNE W NATURZE - W INNYM JĘZYKU

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Stany Zjednoczone, Kalifornia

450 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Włochy, Rzym

360 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Portugalia, Wyspy Azorskie

390 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Argentyna, La Cumbrecita

220 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Szkocja, Wyżyna Południowoszkocka

440 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Hiszpania, La Garrotxa

420 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Łotwa, Park Narodowy Gauja

360 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Francja, Monts d’Ardèche

420 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Słowenia, płaskowyż Rogla

360 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Anglia, Derby

450 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Włochy, Valsugana

360 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Stany Zjednoczone, Nowa Anglia

450 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Kanada, UBC Vancouver Campus

450 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Portugalia, Sintra

360 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Hiszpania, Park Narodowy Urkiola

420 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Hongkong

390 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Chile, Valdivia

360 

FTHub 3-dniowe pogłębione szkolenie stacjonarne w naturze
Indie, Goa

290 

Shopping Cart
Scroll to Top