Odkrywanie granic
Wspólny projekt badawczy

W dziedzinie badań i innowacji, Forest Therapy Institute Research Lab by FTHub wyróżnia się pionierskim duchem i zaangażowaniem we wspólne poszukiwania. Nawiązaliśmy szerokie partnerstwa z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i społecznościami na całym świecie, katalizując przełomowe odkrycia i wpływowe projekty.

Zaangażowanie we współpracę leży u podstaw etosu Forest Therapy Institute Research Lab. Dzięki zbiorowej wiedzy instytucji akademickich i ośrodków badawczych przekraczamy granice dyscyplinarne, wspierając bogate, różnorodne perspektywy. Podejmujemy złożone wyzwania obejmujące dziedziny takie jak zrównoważony rozwój środowiska, opieka zdrowotna, technologia i nie tylko.

Forest Therapy Institute Research Lab
by FTHub

Exploring Frontiers:
The Collaborative Research Project

In the fields of research and innovation, the Forest Therapy Institute Research Lab by FTHub stands out for its pioneering spirit and commitment to collaborative exploration. We have forged extensive partnerships with universities, research centres, and communities worldwide, catalysing groundbreaking discoveries and impactful projects.

A dedication to collaboration lies at the heart of the Forest Therapy Institute Research Lab’s ethos. With the collective expertise of academic institutions and research centres, we transcend disciplinary boundaries, fostering rich diverse perspectives. We tackle complex challenges spanning fields such as environmental sustainability, healthcare, technology, and beyond.

Model współpracy Forest Therapy Institute Research Lab wykracza poza tradycyjne środowisko akademickie, angażując różnych interesariuszy, w tym organy rządowe, liderów branży i organizacje oddolne. Takie integracyjne podejście zapewnia, że wyniki badań są nie tylko rygorystyczne naukowo, ale także istotne społecznie i dostępne.

Projekty pilotażowe prowadzone na całym świecie

Cechą charakterystyczną pracy Forest Therapy Institute Research Lab by FTHub jest bogate portfolio projektów pilotażowych prowadzonych na całym świecie, jako poligonów doświadczalnych dla innowacyjnych pomysłów, pozwalających na eksperymentowanie w świecie rzeczywistym i iteracyjne udoskonalanie, stając się silnym zbiorem nauki obywatelskiej. Od społeczności wiejskich w Kolumbii po ośrodki miejskie w Azji, każdy projekt pilotażowy jest świadectwem zaangażowania Forest Therapy Institute Research Lab w praktyczne badania o wymiernym wpływie.

Badania i raporty

Forest Therapy Hub dostarcza standardów i prowadzi badania Kąpieli Leśnych i Terapii Lasem.

W tej sekcji masz dostęp do badań, raportów i dokumentów dotyczących umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wdrożenia i rozwoju rozwiązań opartych na kontakcie z naturą. Materiały zostały opracowane we współpracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, naukowcami, właścicielami lasów i profesjonalistami z różnych obszarów geograficznych.

Zarejestruj się, aby pobrać raporty i badania

2023 – A Multi-Country Study Assessing the Mechanisms of Natural Elements and Sociodemographics Behind the Impact of Forest Bathing on Well-Being

 • Which aspects of nature have the most impact on people’s perceived well-being?
 • More than 1,100 participants across 35 countries were evaluated after a Forest Bathing walk.
 • Experiencing happy feelings and trusting emotions were especially highly rated. The natural elements perceived as contributing the most to well-being were sound-related.
 • The study has implications for forest bathing, forest therapy, and nature-based training organisations and their guides who want to improve their method of intervention delivery, maximise well-being, and enhance nature connection.

2022 – A Forest Bathing Intervention in Adults with Intellectual Disabilities: A Feasibility Study Protocol

 • An 11-weekly session programme led by FTHub-trained Guides deploying the FTHub Method that includes a training framework for professionals working with specific populations.
 • The study is based on a training model that FTHub has developed and it shows the relevance of the benefits of forest bathing on the physical and psychological health of adults with intellectual disabilities.
 • The study offers „an opportunity for people with intellectual disabilities to benefit from a forest bathing intervention and explore its effects not only on their quality of life but also on the improvement in their physiological and psychological state”.

2022 – Standard of Key Strategies to Reduce Hazards Mitigate Risk and Monitor Safety

 • This report aims to compile the techniques and strategies already used by professional Forest Bathing Guides and Forest Therapy Practitioners that try to reduce hazards, mitigate risks, assess and continue to monitor for safety. However, risks are always present, so the aim is to create a space that is ‘safe enough’ for people doing these activities.
 • The definition of this standard is based on research carried out in 21 countries with the participation of 106 Forest Bathing and Forest Therapy professionals.
 • FTHub selected relevant survey questions, analysed the survey results, and cross-checked outcomes in discussion with a team of FTHub-trained professionals with backgrounds in psychology, psychotherapy, social work and ecopsychology. Additionally, a technical review has been conducted by three research professors with backgrounds in Psychology from the University of Victoria (Canada), Derby University (UK) and Guadalajara University (Mexico).

2022 – Standard of Essential Characteristics of Healthy Green Spaces

 • The objective of this report is to define a standard of essential characteristics found in green spaces where Forest Bathing guides and Forest Therapy practitioners usually carry out nature-based health and well-being activities.
 • The definition of this standard derives from research carried out in 21 countries with the participation of 107 Forest Bathing and Forest Therapy professionals.
 • This document will help organisations – public or private entities – in verifying if a green space has the essential characteristics for a Forest Bathing and/or Forest Therapy itinerary.

2018 – Forest Bathing: Impact on the Health of People with Mental Illness

The results of the final report refer to the benefits on the health status of people who have participated in the Forest Bathing sessions implemented in the project:

 • Positive trends in the measurements of the impact of Forest Bathing on people with mental illness in dimensions such as emotional well-being, interpersonal relationships, and community inclusion.
 • Significant improvement in the maintenance of a favourable mood and the regulation of anxiety and stress.
 • Improvement in the symptomatology of mental illness, especially that related to reluctance and lack of motivation.
 • Greater impact on people suffering from mood disorders: depression, bipolar disorder.
 • In both genders, the results have been positive, although in women the benefit has been greater.
Shopping Cart
Scroll to Top