Czym są Kąpiele Leśne i Terapia Lasem?

Czym są Kąpiele Leśne?

Kąpiele Leśne to oparta o kontakt z naturą praktyka wzmacniająca naszą naturalną zdolność do pozytywnej i zdrowej adaptacji do zmian w życiu, wspierająca lepszą jakość życia.

Rola przewodnika lub przewodniczki Kąpieli Leśnych

Przewodnik lub przewodniczka zapraszają do aktywności polegających na kontakcie z przyrodą. Aktywności te są ułożone w specjalnie zaprojektowaną sekwencję, której celem jest pogłębienie relacji uczestników z przyrodą, jak również więzi między nimi. Jest to doświadczenie, które wzmacnia dobroczynne oddziaływanie natury na nasze zdrowie i wellbeing.

Czym jest Terapia Lasem?

Terapia Lasem to rodzaj interwencji prowadzonej w oparciu o kontakt z naturą. Bierze ona pod uwagę specyficzne potrzeby jednostek oraz ich naturalne i społeczne otoczenie. Zdrowie rozumiane jest tutaj jako “efekt procesu przystosowującego nas do życia w konkretnym środowisku fizycznym i społecznym.” Celem Terapii Lasem jest pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz wzmocnienie zdrowia fizycznego i społecznego poprzez pogłębienie relacji z naturą, relacji z innymi oraz wzmocnienie spójności społecznej.

Terapia Lasem jest oparta na dorobku wielu dziedzin, między innymi socjologii, psychologii, zdrowiu planety, medycyny leśnej, opieki społecznej, ekologii emocji, leśnictwa i ekologii. Wsparta multidyscyplinarnym zapleczem naukowym, Terapia Lasem może stanowić uzupełnienie standardowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji j konkretnych schorzeń.

Rola prowadzącego Terapię Lasem

Aby wzmocnić pozytywne efekty leczenia i rehabilitacji, osoba prowadząca Terapię Lasem działa w oparciu o aktywności pogłębiające połączenie z naturą, np. poprzez arteterapię lub ćwiczenia uważności. Współpracuje przy tym – niezależnie od wykształcenia – z instytucjami prywatnymi i państwowym skupionymi na konkretnych grupach społecznych (dzieci, nastolatki, osoby bezdomne, imigranci itp.) oraz zagadnieniach (zdrowie psychiczne, integracja społeczna itp.)

Shopping Cart
Scroll to Top